"... ТУ ХОЧУ ЖИТИ, УМИРАТИ
ДЕ ЖИЛИ МІЙ ОТЕЦ І МАТИ ..."
Павлович

W latach 1945-1946 z terenu Podkarpacia wysiedlono na tereny byłego ZSRR część ludności łemkowskiej. Pozostałych, w 1947 roku, w ramach akcji „Wisła” deportowano na ziemie zachodnie.

Czytaj więcej

Jak do nas trafic?

Zyndranowa 1, 38-454 Tylawa

Zobacz na mapie

Goziny otwarcia

Sprawdź kiedy nas odwiedzić

Zobacz pełną listę godzin

Aktualności

Zobacz wszystkie

OD RUSAL DO JANA 2024

ZAPRASZAMY W DNIACH 27-28 LIPCA 2024 ROKU NA ŚWIĘTO KULTURY I TRADYCJI ŁEMKOWSKICH "OD RUSAL DO JANA", KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ NA TERENIE MUZEUM KULTURY ŁEMKOWSKIEJ W ZYNDRANOWEJ.

13.07.2024
Czytaj dalej

STYPENDIA POMOSTOWE NA 2024

NABÓR KANDYDATÓW DO STYPENDIÓW ŁEMKOWSKIEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO IM. IWANA RUSENKI Jeśli: jesteś Łemkiem/Łemkinią lub masz związki z Łemkowszczyzną i zdałeś maturę w 2024 r., dostałeś się na studia w jednej z tych uczelni: https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2024/04/Uczelnie-akademickie_XXIII-PSP.pdf, mieszkasz na wsi lub w mieście do 20.000 mieszkańców od co najmniej 2 lat, spełniasz kryteria dochodowe programu, angażowałeś się w działalność społeczną w szkole, w swojej miejscowości, w organizacji pozarządowej itp. (warunek dodatkowy i nieobligatoryjny), to możesz ubiegać się o nasze stypendium na I rok studiów. Stypendium to gwarantowane 10 000,00 zł, które pomogą Ci pokryć część wydatków związanych z podjęciem studiów. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/ TERMINARZ: do 10 sierpnia 2024 r. do godz. 16.00 - składanie dokumentów w Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, Zyndranowa 1, 38-454 Tylawa; do 14 sierpnia 2024 r. - ogłoszenie wyników konkursu (rekomendacji); do 20 sierpnia 2024 roku do godz. 16.00. – zakończenie obowiązkowej rejestracja osób, które otrzymają naszą rekomendację, w systemie on-line programu STYPENDIÓW POMOSTOWYCH (segment II). POTRZEBNE DOKUMENTY: dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z gminy), kserokopię świadectwa dojrzałości (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm), kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia, dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, ewentualne dopłaty bezpośrednie dla rolników, odcinki rent/emerytur), informacje o liczbie osób w Twojej rodzinie, dokumenty potwierdzające Twoje zaangażowanie społeczne (warunkowo). Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym: 1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i z dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów) 3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4. 4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6. 5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy. Jeżeli masz dodatkowe pytania, zadzwoń lub napisz: Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Zyndranowa 1, 38-454 Tylawa Tel. +48 13 4330712 e-mail: muzeum@zyndranowa.org

10.07.2024
Czytaj dalej

STYPENDIA POMOSTOWE

Zdobądź stypendium na wymarzone studia! Aplikuj o stypendium pomostowe. Od dziś maturzyści i maturzystki z małych miejscowości i niezamożnych rodzin mogą ubiegać się o stypendium na I rok studiów dziennych w ramach ogólnopolskiego Programu Stypendiów Pomostowych. Aż 10 tys. złotych wsparcia dla młodzieży, która poza dobrymi wynikami w nauce, spełnia jeden z pozostałych warunków programu. 9 lipca ruszyła rekrutacja do 23. edycji Programu Stypendiów Pomostowych. O stypendium starać się mogą tegoroczni maturzyści i maturzystki przyjęci na I rok studiów dziennych na polską uczelnię publiczną. Oprócz tego, kandydat i kandydatka muszą pochodzić ze wsi lub małej miejscowości (do 20 tys. mieszkańców) i z niezamożnej rodziny (dochód brutto na osobę nie może przekraczać 2 969 zł). Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Dodatkowo, osoba aplikująca o stypendium pomostowe musi spełniać jedno z trzech kryteriów: • być finalistą/finalistką olimpiady przedmiotowej w szkole średniej, • być wychowankiem/wychowanką rodziny wielodzietnej* lub rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie. Stypendium Pomostowe na I rok studiów wynosi 10 tys. złotych i jest wypłacane w ratach, przez 10 miesięcy roku akademickiego. Uczestnicy programu wykazujący dobre wyniki w nauce podczas I roku, mogą skorzystać ze stypendiów na kolejne lata nauki, ze stypendiów językowych, stypendiów na staże zagraniczne, a także brać udział w warsztatach rozwijających ich kompetencje. Rekrutacja do programu odbędzie się online na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl Wnioski będą przyjmowane od 9 lipca do 20 sierpnia br. Program Stypendiów Pomostowych zainicjowano w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Od początku zarządza nim Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano 27 500 różnego rodzaju stypendiów, w tym prawie 19 000 na pierwszy rok studiów. Autorem i partnerem strategicznym Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Partnerami Programu są: Fundacja Inter Cars, a także koalicja kilkudziesięciu lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację dwudziestu dwóch edycji programu Partnerzy przeznaczyli dotąd 142,5 mln zł. Program jest realizowany przy współpracy Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Patronat medialny nad programem sprawują: Rzeczpospolita, Forum Akademickie, Perspektywy oraz portal DlaStudenta. * Rodzina wielodzietna posiada trójkę (lub więcej) dzieci, które jeszcze nie osiągnęły wieku szkolnego lub uczą się/studiują stacjonarnie. ********************** Więcej informacji: Karolina Biel, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Młodsza specjalistka ds. Komunikacji i PR, k.biel@fundacjafep.pl; kom.: 660 223 851 https://www.stypendia-pomostowe.pl/

10.07.2024
Czytaj dalej

Zyndranowa
historia wsi

Wieś położona w Beskidzie Niskim, w powiecie krośnieńskim, przy granicy Polski ze Słowacją.

Rozciąga się na długości 5 km z południa na północ, wzdłuż potoku o nazwie Panna (dawniej Sołotwyna).

Czytaj dalej
Pomniki w muzeum w Zyndranowej